תמונת דף הבית.png
WEb almo Post FA.jpg

מוזיאון במזוודה

מפגש בין תרבויות, חוויה אתיופית

עלמו אישטה, ישראלי יליד אתיופיה, בעל תארים ראשון ושני (B.Ed)

ו (M.Ed) בחינוך לאומנות עם תעודתHGHH. עלמו מדריך שנים רבות במוזיאונים (מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות, ועוד) מדריך טיולי שורשים באתיופיה ואמן מוערך.

050-5748939

Alemu Eshetie