WEb almo Post FA.jpg

פעילויות

שעת סיפור

סיפורו של "זפו", סיפורו של  ילד מאתיופיה (סיפור אמיתי) עם אפשרות לסדנת יצירה.

המסע מאתיופיה לארץ ישראל

העלייה הראשונה מאירופה לירושלים הייתה בשנת 1882. אבל הרבה אנשים לא יודעים שבעקבות חג הסיגד נעשו ניסיונות להגיע מאתיופיה לירושלים אפילו בשנת 1862.

כ-ארבעת אלפים מיהודי אתיופיה ניספו בדרכם להגשים את חלום העליה לירושלים.

הרצאות בליווי מצגת ניתנות לקהל הרחב ומותאמות לגילאים השונים.

לאנשי מקצוע, לקהל הרחב ולילדי בית הספר

בנושא חג הסיגד:

נותן הרצאות על משמעותו של חג הסיגד, הגעגועים לירושלים. איך נחגג באתיופיה ועליות בעקבותיו. ההרצאות מותאמות לכל הגילאים ולאנשי מקצוע.

על הפיכתו לחג לאומי ואיך נחגג בארץ והשינויים שקרו.

הרצאות וסדנאות יצירה

1. כדרות אתיופית

2.אריגה מסורתית

3. סדנת פסיפס

   פסיפס באמהרית ובעברית:

   שמי באמהרית ופתגמים באמהרית

מוזיאון ארץ ישראל

משנת 1991 עד היום נותן הרצאות בנושא "מאתיופיה לארץ ישראל" והדריך בתערוכה הגדולה שהייתה בשנת 2013 במוזיאון בנושא אתיופיה.