WEb almo Post FA.jpg

פעילויות

שעת סיפור

סיפורו של "זפו", סיפורו של  ילד מאתיופיה (סיפור אמיתי) עם אפשרות לסדנת יצירה.

IMG-20181015-WA0182.jpg

המסע מאתיופיה לארץ ישראל

העלייה הראשונה מאירופה לירושלים הייתה בשנת 1882. אבל הרבה אנשים לא יודעים שבעקבות חג הסיגד נעשו ניסיונות להגיע מאתיופיה לירושלים אפילו בשנת 1862.

כ-ארבעת אלפים מיהודי אתיופיה ניספו בדרכם להגשים את חלום העליה לירושלים.

הרצאות בליווי מצגת ניתנות לקהל הרחב ומותאמות לגילאים השונים.

scan0039.jpg

לאנשי מקצוע, לקהל הרחב ולילדי בית הספר

בנושא חג הסיגד:

נותן הרצאות על משמעותו של חג הסיגד, הגעגועים לירושלים. איך נחגג באתיופיה ועליות בעקבותיו. ההרצאות מותאמות לכל הגילאים ולאנשי מקצוע.

על הפיכתו לחג לאומי ואיך נחגג בארץ והשינויים שקרו.

138.JPG

הרצאות וסדנאות יצירה

1. כדרות אתיופית

2.אריגה מסורתית

3. סדנת פסיפס

   פסיפס באמהרית ובעברית:

   שמי באמהרית ופתגמים באמהרית

IMG-20170321-WA0106.jpg

מוזיאון ארץ ישראל

משנת 1991 עד היום נותן הרצאות בנושא "מאתיופיה לארץ ישראל" והדריך בתערוכה הגדולה שהייתה בשנת 2013 במוזיאון בנושא אתיופיה.