WEb almo Post FA.jpg

הרצאות והדרכות

שעת סיפור

IMG-20181015-WA0182.jpg

המסע מאתיופיה לארץ ישראל ולזכור את הניספים

העלייה הראשונה מאירופה לירושלים הייתה בשנת 1882. אבל הרבה אנשים לא יודעים שבעקבות חג הסיגד נעשו ניסיונות להגיע מאתיופיה לירושלים אפילו בשנת 1862.

כ 4 אלפים מיהודי אתיופיה מתו בדרכם להגשים חלום ולא הצליחו להגשימו. בהרצאה בליווי מצגת מובאות סיפורים שונים ומהלך המסע .

במשך שנים כולל היום: נותן את ההרצאות הללו לאנשי מקצוע, השתלמות מורים וגננות, תלמידי תיכון ויסדי כולל ילדי גן.

IMG-20181015-WA0182.jpg

לאנשי מקצוע, לקהל הרחב ולילדי בית הספר

בנושא חג הסיגד:

נותן הרצאות על משמעותו של חג הסיגד, הגעגועים לירושלים. איך נחגג באתיופיה ועליות בעקבותיו. ההרצאות מותאמות לכל הגילאים ולאנשי מקצוע.

על הפיכתו לחג לאומי ואיך נחגג בארץ והשינויים שקרו.

IMG-20181015-WA0182.jpg

סדנאות יצירה

IMG-20170321-WA0106.jpg

מוזיאון ארץ ישראל

משנת 1991 עד היום נותן הרצאות בנושא "מאתיופיה לארץ ישראל" והדריך בתערוכה הגדולה שהייתה בשנת 2013 במוזיאון בנושא אתיופיה.

שעת סיפור

Updated: Dec 10, 2018